در همين رابطه


تقاضای 30 میلیاردی رشوه لاریجانی از مرتضوی - قسمت اول

اظهارات صوتی و تصویری آقای" بابک زنجانی" مدیر عامل شرکت "سورینت" در مورد تقاضای 30 میلیارد تومان رشوه و تحصیل مال نامشروع توسط باندی به اسامی : "باقری" - "لاریجانی" - "حجت اسلام مرتضوی" با جعل عنوان و طرح مباحث غیر قانونی و حمله باند آقای "محراب" ، معاون اسبق وزارت اطلاعات جهت مرعوب کردن ایشان که خلاصه مباحث در فیلم منعکس است.
فيلم کامل رانت خواري فاضل لاريجاني - قسمت دومفيلم کامل رانت خواري فاضل لاريجاني - قسمت سوم


Copyright © 1999-2012 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد