در همين رابطه


آیا تهران دو نیمه شده است؟

جمشید برزگر
تحلیلگر بی‌بی‌سی در امور ایران

وضعیت انتخاباتی، حوزه‌های رای‌گیری و حتی نتیجه آرا در تهران نمی‌‍تواند تصویری تمام و کمال از ایران و شهرهای کوچک به دست دهد؛ با این همه، بازتاب رسانه‌ای رویدادها در تهران بیش از هرجای دیگر است. البته نتیجه آرای پایتخت ایران به دلیل داشتن بالاترین شمار واجدان حق رای، می‌تواند تاثیری تعیین کننده بر نتیجه انتخابات داشته باشد، به شرط آنکه میزان حضور آنان در پای صندوق‌های رای نیز بالا باشد.

از تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از حوزه‌های رای گیری در تهران تا این ساعت دست‌کم دو نکته را می‌توان دریافت: نکته اول میزان مشارکت بالاست و با فرارسیدن غروب بر شمار رای‌دهندگان افزوده خواهد شد. نکته دوم، مرزبندی پررنگ جغرافیایی رای دهندگان است. در حالی که چهره‌های شاخص طرفدار حسن روحانی و خود او در حوزه‌های مستقر در نقاط میانی به بالای شهر تهران حاضر شده اند، طرفداران ابراهیم رئیسی و خود او در نقاط جنوبی پایتخت حضور یافته‌اند.

اگر حضور کاندیداها در این مناطق به معنای داشتن اکثریت مطلق یا نسبی همان نامزدها در همان نقاط هم باشد، آن وقت، مهم‌ترین شاخصه رای مردم تهران، خصلت جغرافیایی- طبقاتی آرا خواهد بود و این موضوع البته در شعارها و برنامه‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هم کاملا مشهود بود. آیا انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، نمود دیگری از تقابل مرکز- پیرامون خواهد بود؟
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد