در همين رابطه


تجمع دوباره سپرده گذاران موسسه آرمان در اهواز

جمعی از سپرده گذاران موسسه آرمان، صبح امروز مقابله شعبه مرکزی موسسه ملل در اهواز دست به تجمع زدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، تعدادی از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری آرمان، پس از 11 ماه بلاتکلیفی، صبح امروز سه شنبه 28 فروردین ماه، با تجمع مقابل شعبه مرکزی موسسه ملل در اهواز، خواهان مشخص شدن وضعیت خود شدند.

این تجمع کنندگان، بیستم فروردین ماه جاری نیز دست به تجمع زده بودند.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد