در همين رابطه


گزارشی تکان دهنده از وضعیت اسفناک مهاجرین ایرانی در صربستان

پناه‌جویانی که از سرزمین ثروتمند ایران به کشور کوچک صربستان که خود سوژه‌ی اخبار و جنگ‌های داخلی بود پناهنده شدند، فکر نمی‌کردند اوضاع در بهترین حالت از آن چه فکر می‌کردند بدتر باشد.

برخی از آن‌ها می‌گویند اگر می‌دانستد قرار است این همه سختی بکشند شاید هرگز کشورشان را ترک نمی‌کردند.

چنین آماری از مهاجرت و پناهندگی فقط با کشورهایی قابل مقایسه است که در آن‌ها جنگ شده است.

ایران و کره‌ی شمالی از این قاعده مستثنی هستند. در این کشورها، بحرانی در جریان است که درست مثل جنگ مردم از آن فرار می‌کنند.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد