در همين رابطه


در آذربایجان غربی ۱۹۵ هزار بیسواد وجود دارد

خبرگزاری هرانا :
ابراهیم محمدی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از وجود ۱۹۵ هزار بیسواد در سطح استان خبر داد و گفت که بر اساس آمار تعداد افراد بازمانده از تخصیل استان ۵۳ هزار نفر است که از این تعداد هشت هزار و ۷۰۰ نفر شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، ابراهیم محمدی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار از سرشماری سال ۹۵ آمار بیسوادن شناسایی شده در استان ۷۲ هزار نفر است افزود:” اما بر اساس آمار کلی ۱۹۵ هزار بیسواد در استان وجود دارد”.

وی با بیان اینکه استان در زمینه نرخ میانگین باسوادی از میانگین کشوری خیلی عقب است اظهارداشت: “هم اکنون نرخ میانگین باسوادی در کشور ۹۴.۷۳ درصد بوده در حالی که نرخ میانگین باسوادی در استان ۹۰.۰۷ درصد است”.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به اینکه استان در زمینه شاخص تراکم دانش آموزی وضعیت مناسبی ندارد اضافه کرد: “در زمان حاضر تراکم دانش آموزی در استان ۳۵۵.۲۴ است که استان در رتبه ۲۶ کشوری قرار دارد”.

محمدی خاطرنشان کرد: “برای بالا بردن شاخص تراکم دانش آموزی باید ۷۳۰ کلاس درس در استان احداث و به تعداد کلاسهای موجود افزوده شود تا این شاخص به میانگین کشوری برسد”.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه استان در زمینه سرانه فضای آموزشی با شاخص ۳.۲ در رتبه ۲۹ کشوری قرار دارد عنوان کرد: “برای رسیدن به میانگین کشوری و نیز حل این مشکل نیازمند احداث پنج هزار و ۴۱ کلاس درس هستیم”.

محمدی خاطرنشان کرد: “استان در شاخص های عدالت آموزشی و نیز درصد قبولی در کنکور نیز جزو ۱۰ استان اول کشور است که امسال تلاش می شود این شاخص ها همچنان روبه افزایش باشد”.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در زمینه آخرین آمار بازماندگان از تحصیل نیز اظهارداشت: “بر اساس آمار تعداد افراد بازمانده از تخصیل استان ۵۳ هزار نفر است که از این تعداد هشت هزار و ۷۰۰ نفر شناسایی شده است”.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد