در همين رابطه


آمارهايی از عملکرد جمهوری اسلامی

این آمارها بخشی از آمارهای ارائه شده در خبرگزاریهای رسمی است

* از هر ۴ نفر ، یک نفر دارای اختلال روانی

* ۶ میلیون افسرده

* به ازای هر ۳.۵ ازدواج یک طلاق

* ۴میلیون و ۴۰۰هزار معتاد

* ۳ میلیون زن سرپرست خانوار

* ۱۵ میلیون و ۲۰۰ پرونده قضایی

* ۴۵۹ هزار ۶۶۶ نفر ورودی زندانها

* ۱۷هزار کشته در تصادفات سالاته

* میانگین ۸۰۰ اعدام سالیانه

* ۱۲میلیون جوان بیکارو آماده ازدواج

* روزی ۵ کشته در حوادث کارگری

* بیش از ۱۳ نفر خودکشی روزانه


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد