در همين رابطه


به حاکمیتی که خود بر پایه دزدی، فساد و خیانت به مردم استوار باشد، حق قضاوت نمیدهم, مهرداد گریوانی

«من از ۷ بهمن ۹۵ تا ۱۱ مرداد ۹۶ به مدت ۱۹۰ روز در بازداشت موقت بودم که جمعاً ۱۶۰ روزش را در سلول انفرادی گذراندم. یکی از موضوعاتی که از همان ابتدای بازداشتم ذهنم را درگیر کرده بود، نحوه رسیدگی به یک پرونده امنیتی بود.

من در طول بازداشت به اصطلاح "موقت" فقط سه بار از محوطه زندان اوین خارج شدم. بار اول شامگاه هشتم بهمن ۹۶ بود که من را با چشم بند و دستبند برای تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۱۲ بردند. بار دوم فردای آن روز یعنی نهم بهمن ۹۶ بود که اینبار من را تحت تدابیر شدید حفاظتی به دادسرای فرهنگ و رسانه بردند. قاسم زاده با قطبی (دادستان فرهنگ و رسانه) بیرون از دادسرا رفته بودند و طبیعتاً میبایست منتظر می ماندیم.

برای آنکه احدی از بازداشت من مطلع نشود در پارکینگ دادسرا در یک خودروی شخصی محبوس بودم اما در نهایت هیچ خبری نشد! بیژن قاسم زاده خبر نداشت که من شب قبل تفهیم اتهام شده ام برای همین بدون هیچ صحبتی به انفرادی بازگردانده شدم. بار سومی که از زندان به دادسرا منتقل شدم یک هفته بعد اتفاق افتاد.

اولین و آخرین باری که من توسط بیژن قاسم زاده مورد بازجویی قرار گرفتم همان بار سوم بود و پس از آن هیچوقت قاسم زاده را ندیدم. اما این ندیدن به معنای آن نبود که قرار بازداشت را تمدید نکند! قرار بازداشتم هر ماه تمدید میشد و بدون آنکه کسی جواب اعتراضم را بدهد، در انفرادی بودم!

دیروز و بعد از گذشت ۲۸۷ روز از آزادیم به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدم. در متن ابلاغیه آمده است که: "ظرف مدت ۵ روز جهت اخذ اخرین دفاع در این شعبه حاضر شوید."

آن چیز که مسلم است اینست که من هیچوقت با پای خودم در بیدادگاه ها و بیدادسراهای جمهوری اسلامی حاضر نخواهم شد چرا که باور دارم حاکمیتی که خود بر پایه دزدی، فساد و خیانت به مردم استوار باشد، حق قضاوت ندارد!

میگویم حاکمیت دزد است برای آنکه در ۴۰ سال گذشته اغنیاء را غنی تر و فقراء را فقیر تر کرده است. میگویم حاکمیت دزد است برای آنکه دستگاه قضاء در آن با سود نامشروع و حرام اداره میشود. میگویم حاکمیت دزد است برای آنکه میدانم اختلاسگران بدون همکاری و حمایت حاکمیت هیچگاه نمیتوانستند اختلاسگر شوند.

میگویم حاکمیت فاسد است برای آنکه مفسدی چون #طوسی را میبوسد و بر تخم چشمش میگذارد اما افشاگرِ فساد را به خاک سیاه می نشاند آنم به بهانه جلوگیری از اشاعه و ترویج فحشا!

اما خیانت...
حاکمیت خائن به مردم است. مردمی که با آرمان استقلال و آزادی سلطنت را برانداختند تا عدالت و برابری را حاکم و ظلم و استبداد را معدوم کنند. عجبا که در این رویای پوچ، حاکمیت استقلال را فدای بقا و دوام خود میکند و آزادی را به بند میکشد تا مبادا انقلابی دیگر جوانه بزند اما غافل از وعده حق خدایم که فرمود: آنان که ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز میگردند.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد