در همين رابطه


امام جمعه تهران: برجام کلاه گشادی بود که بر سرمان گذاشتند

به گزارش ایلنا، کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه‌های نمازجمعه در سخنانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام، آن را قصه پر غُصه‌ای دانست و گفت: از قبل دنیای غرب کلاه گشادی را آماده کرده بود، حضرت آقا بارها تأکید کرده بودند که نمی‌شود به اینها اعتماد کرد. اساسا مذاکره براساس لغو تحریم‌ها شکل گرفته بود اما تحریم‌ها برداشته نشد و ما از علم خودمان در هسته‌ای عقب‌نشینی کردیم که اینها تحریم‌های ظالمانه‌شان را از گُرده ما بردارند اما بدعهدی کردند.

وی افزود: رهبر انقلاب در دوران مذاکرات هسته‌ای، به رئیس‌جمهور نامه نوشتند که شما از سوابق بدعهدی غربی‌ها مطلع هستید، تضمینی از آنها بگیرید اما این رئیس‌جمهور دیوانه‌نمای آمریکا، با لگدی برجام را از بین بُرد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران، تدوین و راهبرد سیاست‌های کلی را جزو اختیارات رهبری دانست و اظهار داشت: نباید مثل گذشته سراغ کسانی برویم که هشت سال بر سر ما میراژ می‌ریختند، مبادا در مذاکراتی که با اروپایی‌ها داریم، بدون تضمین محکم با آنها کنار بیاییم چراکه مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

صدیقی در ادامه با اشاره به موضوع جمعیت کشور، اظهار داشت: کثرت جمعیت، اعتبار بین‌المللی، اقتصادی و جهانی نظام است و نباید فریب برخی حرف‌ها مثل "اولاد کمتر، زندگی بهتر" را خورد. با هشدارهای مقام رهبری رشد جمعیت بهتر شده است اما هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد